< Home
• Agenda
• Midzomer   Natuurfestival
• Bussum Cultureel
• Schoolbands for   Wild-live
• Wild-live festival
• Wild-live Kids
• Terugblik
• Fotogallerij
 
Stichting BeeSupport

Stichting BeeSupport ondersteunt initiatieven van mensen in ontwikkelingslanden die met bijenhouden hun leefomstandigheden willen verbeteren.

Op dit moment voeren zij actie voor de Kutsungirira Beekeeping Club (KBC) in Zimbabwe. Zij geven cursussen bijenhouden. Stichting BeeSupport zamelt geld in om het imker trainingscentrum te realiseren en voor cursussen bijenhouden. BeeSupport steunt de bijenvereniging sinds 2000 en 200 mensen zijn reeds opgeleid tot bijenhouder. Er is een wachtlist van 300 mensen, waaronder 100 aids-weeskinderen, die een beginnerscursus willen volgen, velen wachten al 2 jaar.

Stichting BeeSupport en Kutsungirira Beekeeping Club
Het uiteindelijke doel van de samenwerking van Stichting BeeSupport met de Kutsungirira Beekeeping Club (KBC) is om te bereiken dat KBC zelfstandig kan opereren, zowel financieel als organisatorisch. KBC heeft een organisatiestructuur waar beslissingen gedragen worden door de leden van de bijenvereniging. De effectiviteit en continuïteit van het project kan alleen gewaarborgd worden door regelmatig contact van BeeSupport en KBC. Alle giften en moeite zouden voor niets zijn, dat het project als een zeepbel uit elkaar zou spatten, wanneer de financiële steun wegvalt. Het laatste werkbezoek aan Zimbabwe was in 2000. Het laatste persoonlijke contact met de coördinator Michael Hlungwani was tijdens de Apimondia in 2005 in Dublin. De Apimondia in Melbourne september 2007 is de eerstvolgende gelegenheid voor een persoonlijk contact. Ook voor de onderlinge contacten met Afrikaanse bijenhouders en voor het zoeken naar een oplossing van het grote probleem dat zich wereldwijd voordoet, n.l. het verdwijnen van zeer grote aantallen bijen, is deelname aan de Apimondia voor KBC onontbeerlijk.

Leven als bijenhouder in het Mwenezi District
Het werkgebied van de Kutsungirira Beekeeping Club (KBC) is het dun bevolkte Mwenezi District. Men woont verspreid in kleine dorpen en verbouwt o.a. maïs voor het dagelijks voedsel, sadza. De natuurlijke vegetatie in het Savanne landschap van Mwenezi District bestaat uit grassen, struiken en bomen. Voor het houden van bijen zijn meer planten en bomen nodig. De imkers planten o.a eucalyptus, fruitbomen en zonnebloemen, deze planten moeten natuurlijk regelmatig van water voorzien worden. Van oktober tot april zijn de temperaturen het hoogst, overdag tot 40C. In deze periode is er kans op regen. Door hevige regenval in dit heuvelachtige landschap, kan de aarde weggespoeld worden. Meer planten en bomen en regenwater opvangreservoirs houden water in het gebied en gaan erosie tegen. Als het voldoende blijft regenen, kan er geoogst worden en leveren de land- en tuinbouwgewassen ook voedsel aan de bijen. Wanneer er te weinig regen valt voor de land- en tuinbouwgewassen en de oogst geheel of gedeeltelijk mislukt, zoals in januari 2007, is het beetje regen dat gevallen is, meestal wel genoeg voor de bijen, zodat wel honing geoogst kan worden. Bij langdurige droogte, zoals in 2005, hebben de imkers ervoor gekozen de honing voor de bijen te laten, om zodoende het bijenvolk een kans te geven om te overleven.

Imkeropleidingen en Imker Trainingscentrum
Bij de beginnerscursussen krijgt men zowel theorie als praktijklessen. De cursisten krijgen alle benodigd-heden mee om gelijk met bijenhouden te beginnen. Shazhaume was de eerst cursusplaats. De mensen, die bijenhouder wilden worden en op loopafstand wonen, zijn al jaren geleden opgeleid. Het imker trainingcentrum wordt gebouwd op een centrale plaats in het Mwenezi District aan de hoofdweg tussen Zuid-Afrika en Harare. De cursisten kunnen hier ook overnachten. In 2004 is het eerste gebouw, de Honey Shop gebouwd. Vanaf augustus 2006 zijn KBC en BeeSupport bezig met de verdere bouw. Water is aangelegd en het terrein is omheind. Midden april is men begonnen met de bouw van het leslokaal. De stenen zijn door de leden van KBC al in augustus gebakken.

In 2008 hoopt BeeSupport samen met KBC het Imker Trainingscentrum gerealiseerd te hebben.

> bezoek de website van BeeSupport

< terug naar vorige pagina