< Home
• Wie wij steunen
Ecuador
• Selva Viva
Roemenië
• Retezat Nat. Park

Senegal
• Moving Birds for Senegal

Thailand
• Wicema

• Kaopratabchang
• Krabok Koo
• Wildlife ambulance
• Gibbon Project Phuket
Zuid-Afrika
• Daktari Bush School & Wildlife Orphanage


Onze sponsors: 
Apen en berenopvang-centrum Krabok Koo

Op ongeveer tweeëneenhalf uur ten oosten van Bangkok, in de provincie Chachoensao, ligt een van de grootste opvangcentra in Thailand: Krabok Koo. In dit centrum worden verschillende apensoorten (makaken en langoeren), gibbons en beren (honingberen en kraagberen) opgevangen en verzorgd. Veel wilde dieren (zoals gibbons) werden voorheen als huisdier gehouden. Anderen werden uitgebuit in de toeristenindustrie.

Op dit moment verblijven er ruim honderd gibbons en honderden makaken. De beren gaan in de toekomst naar een ander centrum, speciaal voor beren. Net als in alle andere centra worden de dieren verzorgd door medewerkers uit de dorpen in de buurt. In Krabok Koo wordt het voedsel voor de dieren zoveel mogelijk zelf verbouwd. Zo zijn een aantal medewerkers dagelijks bezig met het onderhouden van een bananenplantage en een plantage waar ‘farang’, een soort appel, worden gekweekt. Op dit moment werken ruim dertig lokale dierverzorgers in het opvangcentrum. In Krabok Koo hebben ook een aantal studenten uit Nederland stage gelopen.

Krabok Koo is het eerste project dat stichting Wild-live hulp heeft geboden. Naast diergeneeskundige zorg heeft de stichting geholpen de watervoorziening te verbeteren. Door het kappen van de bossen rondom Krabok Koo in het verleden is het grondwaterpeil in de omgeving dramatisch gezakt. Een pompinstallatie voor de nodige aanvoer van vers drinkwater en water voor het schoonmaken van de verblijven was dringend nodig. Op dit moment komt de Wildlife ambulance regelmatig langs om zieke en gewonde dieren te verzorgen. Een aantal lokale stafleden is inmiddels opgeleid tot dierverzorger.

Vrijwel wekelijks bezoeken schoolkinderen het centrum en krijgen daar voorlichting van de medewerkers over het belang van Wilde dieren in de vrije natuur. Zoals voor zoveel dieren in de opvang geldt ook voor de dieren in Krabok Koo dat de meeste dieren niet terug kunnen worden geplaatst in het wild. Door het contact met de mens, vaak van jongs af aan, zijn de dieren verleerd in het wild te overleven.

> naar boven

 


Medische verzorging is hoogste prioriteit


In Krabok Koo verblijven rond de 30 inbeslaggenomen beren


Gibbon komt tot rust in het opvangcentrum


Ook buitenlandse studenten lopen stage in Krabok Koo


Op het terrein verbouwde groenten dienen als voedsel