< Home
• Agenda
• Midzomer   Natuurfestival
• Bussum Cultureel
• Schoolbands for   Wild-live
• Wild-live festival
• Wild-live Kids
• Terugblik
• Fotogallerij
 

Moving Birds for Senegal

De organisatie van het Midzomer Natuurfestival heeft dit jaar gekozen voor het project ‘Moving birds for Senegal’. De opbrengst van o.a. de catering tijdens het festival op 21 juni a.s. zal naar dit project gaan.

Het goede doel is ingebracht door IVN Gooi en Vechtstreek. Alle deelnemers aan het Midzomer Natuurfestival konden zelf een goed doel aandragen. Het uitgekozen project voldoet het beste aan de criteria: initiatief en uitvoering door lokale bevolking, in een land waar het aan middelen ontbreekt, gericht op natuur en milieu en de ontwikkeling van de lokale bevolking. Vorig jaar kwam de opbrengst van het Midzomer Natuufestival ten goede aan stichting BeeSupport.

Grutto’s broeden in Nederland en overwinteren in Senegal. Onderweg maken ze ook een tussenstop in Marokko of Tunesië. Het is een kwetsbare leefwijze. Weidebeheer in Nederland en wetlandbeheer in Senegal en Tunesië bepalen of de ‘Nederlandse’ grutto zal blijven voortbestaan of niet. Deze verbondenheid, tussen verschillende landen en hun natuur, komt tot uiting in het project 'Moving birds for Senegal' van Stichting Yoff en IVN. In het project staat het uitgangspunt “Educatie is de beste hulp” centraal.

De hulpvraag vanuit Senegal binnen het project is vooral gericht op na- en bijscholing om internationale toeristen te kunnen rondleiden in het in de wetlands gelegen trekvogelreservaat. In Senegal is daarom onlangs gestart met een opleiding voor natuurgidsen om de grutto daar te behouden. Voor het project is nog extra geld nodig voor:

* 20 ervaren eco-gidsen opleiden tot Natuur Docent:Train de trainer.
* Natuurlessen helpen ontwikkelen voor kinderen in de dorpen.
* Natuurpaden helpen uitzetten in de parken.
* Folders helpen ontwikkelen in het Frans, Engels en Wollof.
* Een gidsenleidraad helpen schrijven per park gericht op meerdere
doelgroepen: Kinderen, lokale bevolking, groepen toeristen maar vooral ook backpack, low budget, toeristen, buiten het hoogseizoen.

Met het ‘grutto’ project in Senegal wordt zowel bijgedragen aan de toekomstperspectieven van de lokale bevolking als de natuurlijke leefomgeving van de grutto. Bovendien wordt door het project de samenhang tussen verschillende ecosystemen aangetoond. De medewerkers die vanuit Nederland bij het project zijn betrokken dragen de reis-, verblijf- en persoonlijke kosten zelf.


> naar boven