< Home
• Visie & doel
• Het bestuur
• Jaarverslag
• CBF-keurmerk
• Contact
• Persinfo

 

Stichting IMWART heet voortaan stichting Wild-live

De naam van de Stichting is gewijzigd. Stichting IMWART is nu stichting Wild-live. Niet alleen de naam is gewijzigd. Stichting Wild-live krijgt ook een geheel nieuwe 'look'. Zo is er een nieuw logo en een frisse huisstijl ontwikkeld. De website is hiervan een mooi voorbeeld.

Vanaf de oprichting in 1997 richtte de stichting zich vooral op wilde dieren in de opvang. In die tijd was de stichting bijna volledig afhankelijk van bijdragen van universiteiten. In de loop der tijd werd het aandachtsveld verbreed. Het beschermen van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving werd ook een belangrijk speerpunt binnen de stichting. En daarmee bewustwording en voorlichting over natuurbehoud. Hiervoor waren er meer fondsen nodig. In 2002 is de stichting daarom gestart met het organiseren van fondsenwervende activiteiten en het geven van voorlichting in Nederland. Het inmiddels 7 keer georganiseerde Wild-live festival is hier een voorbeeld van.

Met de naamswijziging geeft de organisatie uiting aan de veranderingen binnen de stichting. Onder het motto: Think Wild, Act Local, zijn de medewerkers van stichting Wild-live alweer druk bezig met de voorbereidingen van allerlei lokale activiteiten om geld in te zamelen en voorlichting te geven over lokale natuurbeschermingsprojecten in arme landen.

Voor meer informatie kijk op de activiteiten en projecten pagina's.

> naar boven

 


Voorzitter Marc Maassen bij de start van IMWART met twee Aziatische zwarte beertjes. Deze waren gered door de lokale bevolking nadat de moeder was doodgeschoten.