< Home
• Wie wij steunen
Ecuador
• Selva Viva
Roemenië
• Retezat Nat. Park

Senegal
• Moving Birds for Senegal

Thailand
• Wicema

• Kaopratabchang
• Krabok Koo
• Wildlife ambulance
• Gibbon Project Phuket
Zuid-Afrika
• Daktari Bush School & Wildlife Orphanage


Onze sponsors: 

Nationaal Park Retezat in Roemenië

In vorig jaar bezocht Marc Maassen, voorzitter van Stichting Wild-live, één van de mooiste resterende stukjes unieke natuur van Europa: het Retezat National Park in Roemenië. In dit ruim 381 km2 grote park komen nog wolven, beren, verschillende hertensoorten, wilde katten en vele soorten vogels, zoals de zeldzame Golden Eagle en veel amfibieën voor.


Bossen bedreigd
Rondom en in de bossen van het park speelt dezelfde problematiek als in de meeste arme landen in de wereld. Overbegrazing, illegale houtkap, jacht en de dreiging van projectontwikkelaars vormen een continue bedreiging voor de bossen. Het is schokkend te constateren dat deze problematiek zo vlakbij, binnen Europa, nog een dergelijk grote rol speelt. Net zo ontnuchterend is het te beseffen dat misschien wel de meeste aandacht voor natuurbehoud gaat naar de ‘traditioneel’arme landen met ‘exotische’ dieren. Maar Roemenië is één van de armste landen en tegelijkertijd één van de rijkste wat natuuren biodiversiteit betreft binnen Europa.

Samenwerking met lokale bevolking
Een aantal partijen binnen en buiten Roemenië onderneemt op dit moment al stappen om dit voor Europa unieke natuurgebied te behouden. Daarbij heeft het parkmanagement ingezien dat dit in samenwerking mét en niet tégen de lokale bevolking moet. Zo zoeken parkmedewerkers en de lokale bevolking samen naar oplossingen voor overbegrazing van de kwetsbare bergweiden door schapen, worden kleinschalige ecotoeristische activiteitendoor de lokale bevolking gestimuleerd en worden vooral kinderen betrokken in voorlichtingsactiviteiten. Met de aan het park verbonden bioloog is besproken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst bij te kunnen dragen aan het behoud van het park. In eerste instantie betekent dit het Retezat National Park (en de problematiek) onder de aandacht te brengen via onze website. De komende tijd zal worden onderzocht wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn.

> naar boven