< Home
• Wie wij steunen
Ecuador
• Selva Viva
Roemenië
• Retezat Nat. Park

Senegal
• Moving Birds for Senegal

Thailand
• Wicema

• Kaopratabchang
• Krabok Koo
• Wildlife ambulance
• Gibbon Project Phuket
Zuid-Afrika
• Daktari Bush School & Wildlife Orphanage


Onze sponsors: 

Selva Viva, het natuur-
beschermingsproject in Ecuador


Het project Selva Viva (levend woud) is gelegen in het regenwoud van Ecuador. Dit prachtige regenwoud behoort tot het Amazonegebied van Zuid Amerika. Selva Viva is de naam gegeven aan een stuk beschermd bosgebied van 1300 ha., aangekocht door een Zwitserse coöperatie. Het opvangcentrum voor wilde dieren 'AmaZOOnico' ligt midden in dit beschermde bosgebied, waardoor de dieren in en rond het opgevancentrum niet bedreigd worden door de aanwezigheid van mensen.

Liana Lodge is een eco-hotel dat is opgezet om zoveel mogelijk de kosten van AmaZOOnico te kunnen dekken. Het andere hotel of lodge heet Cabañas Runa Huasi, ook gelegen in Selva Viva, aan de rand van de rivier. Het land waarop Runa Huasi staat, is door het project Selva Viva geschonken aan de lokale gemeenschap, om een hotel te bouwen voor een ondersteuning van de lokale gemeenschap. Elke 3 maanden zorgt een andere Quichua familie voor het hotel.

Tenslotte ligt bij AmaZOOnico de school Sacha Yachana Huasi (gesticht door Christine von Steiger uit Zwitserland). In de school worden de kinderen uit de lokale omgeving onderricht in het Duits, Spaans en Quichua, met het nevendoel de kinderen meer ecologisch bewustzijn bij te brengen.

De deelprojecten van Selva Viva worden aangestuurd door Remigio Canelos (Quichua) en zijn Zwitserse vrouw Angelika Raimann. Zij zijn de managers ter plaatse en zij sturen verschillende teams aan van lokale werknemers. In AmaZOOnico worden zij bijgestaan door Olivia Conrads en Douwe Bakker (beide Nederlands en wonend in AmaZOOnico), die op hun beurt weer een team aansturen van 7-12 vrijwilligers.

AmaZOOnico is een opvangcentrum voor inheemse diersoorten, gelegen diep in het Amazonewoud van Ecuador en slechts bereikbaar met de kano. Op deze plek worden apen, papegaaien, kleine katachtigen, schildpadden en vele andere inheemse diersoorten opgevangen in hun natuurlijke habitat. De dieren die opgevangen worden zijn veelal in beslag genomen; ze werden als huisdier gehouden of zaten nog in het handelstraject (lees: werden verkocht in de bus of op de markt). Ook worden er veel jonge dieren gebracht, waarvan de ouderdieren zijn gedood tijdens de jacht. Een enkele keer wordt er een dier opgevangen uit de directe omgeving, ziek of uitgeput. Voor deze laatste categorie geldt dat ze een grote kans maken om weer volledig terug te keren naar hun wilde bestaan. De andere dieren zijn echter vaak zo gewend aan mensen of getraumatiseerd, dat ze onmogelijk weer uitgezet kunnen worden. Ze vormen een gevaar voor hun wilde soortgenoten (door ziekten) of voor zichzelf, doordat ze hun natuurlijke schuwheid voor mensen verloren hebben, met alle gevolgen vandien. Voor deze dieren verzorgt AmaZOOnico een permanente opvang, in hun natuurlijke leefomgeving en met zoveel mogelijk vrijheid voor de dieren.

Bijdragen aan bewustzijn en behoud van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving
De deelprojecten van Selva Viva dragen op verschillende manieren bij aan bewustwording en voorlichting over de natuur. AmaZOOnico heeft naast de primaire functie als opvangcentrum, ook een hele duidelijke taak in de voorlichting, zowel naar de lokale bevolking als naar toeristen. In het centrum worden groepen rondgeleid en wordt hen verteld over het natuurlijke gedrag van de dieren, maar vooral ook over de herkomst van de opgevangen dieren en de gevolgen van wegnemen van dieren uit hun natuurlijke omgeving. Ook wordt de angst die bijvoorbeeld Ecuadorianen hebben voor sommige diersoorten, en waardoor zij soms onnodig gedood worden, weggenomen. Het infocentrum in AmaZOOnico draagt eveneens hier eveneens aan bij.

Liana (Eco)Lodge laat zien hoe toerisme en natuur op een uitgebalanceerde manier naast elkaar kunnen voortbestaan en brengt toeristen dichter naar de natuur, zonder deze schade te berokkenen. Het schooltje voor de lokale kinderen, brengt niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders een stuk bewustzijn bij over de natuur en het behoud hiervan.

Last but not least heeft het project Selva Viva omgekeerd ook zeker een voorlichtingsfunctie voor de vele vrijwilligers uit Europa en de VS, die het project bezoeken en gedurende twee maanden meewerken in het opvangcentrum. Zij zitten gedurende deze periode dicht op het dagelijks leven van de Quichua bevolking en krijgen inzicht in deze totaal andere manier van leven. Hierdoor wordt ook duidelijk waarom onze eisen met betrekking tot natuurbehoud niet zo eenvoudig te realiseren zijn, welke rigoureuze aanpassingen dit soms vereist in de levenswijze van de lokale bevolking. Maar gelukkig laat het project ook zien, hoe ontzettend veel er mogelijk is in samenwerking en met ondersteuning van deze zelfde lokale bevolking.

Steun aan de lokale bevolking en natuurbehoud gaan ook in Sela Viva samen

De lokale bevolking is al vanaf het begin betrokken bij (de opbouw) van Amazoonico. Voor constructies en voor boswerk zijn lokale mensen in dienst, die grotendeels vanuit Liana Lodge betaald worden. Het aantal varieert, afhankelijk,van de werkzaamheden en het beschikbare budget, van 4 tot 15 personen. Liana Lodge heeft naast Angelika en Remigio, een dagelijks manager en 15 man personeel (allen van de lokale gemeenschap).
Voor het bosgebied Selva Viva, zijn er 2 boswachters, 1 betaald door de Zwitsere coöperatie en 1 door Liana Lodge. Beiden Quichuas.
De motoristas (die de kano's besturen) en de rondleiders die komen met groepen toeristen zijn tevens van lokale komaf.
Zoals eerder genoemd wordt het hotel Runa Huasi volledig gerund door de lokale mensen zelf.
Het voedsel voor dieren in AmaZOOnico is afkomstig van de gezinnen in de directe omgeving van het gebied, waarbij de jonge kinderen tegen een vaste prijs (zij kunnen zelf vaak niet rekenen) met de kano het voedsel afleveren. Voor het afnemen van het voedsel is het moeilijk afspraken maken, regel is echter dat er ALTIJD voedsel afgenomen wordt, ook al hangt de bodega (opslag) stampensvol met bananen, sinaasappels en ander fruit.

Ook worden er sieraden gekocht van de lokale bevolking, die weer verkocht worden in het infocentrum aan toeristen.

Waaraan is behoefte op het project?

1.) Dit jaar is begonnen met het Slingerapenproject. Met de groep slingerapen (Ateles belzebuth) die ze in amaZOOnico hebben is een reintroductieproject gestart. Het land dat daarvoor nodig was is inmiddels gekocht. Er zijn echter veel kosten verbonden aan de faciliteiten aldaar. Er is een eenvoudig onderkomen nodig voor vanwaar het herintroductieproject gerund wordt en van waaruit de apen geobserveerd worden. De kooi om de apen daar te laten wennen en waarvan uit ze vrijgelaten worden kost geld. En het materiaal brengen op de plek van bestemming en de dagelijkse aanvoer van voedsel zijn tevens een grote kostenpost.

2.) Financiering van een vogel valei. Vogels opvangen is in AmaZOOnico is een van de grootste problemen, aangezien ze bijna nooit meer vrij te zetten zijn. Er is daarom al enige tijd ruimtegebrek, in die zin dat er geen nieuwe dieren opgenomen kunnen worden. Het plan is om een valei te overdekken waarin stromend water is en waar de vogels een enorme vliegafstand kunnen maken.

3.) Het derde plan is een verbetering van de veterinaire situatie. Op dit moment wordt onder zeer minimale omstandigheden gewerkt. Slechts eens in de twee maanden komt een veterinair op bezoek, die de meest de levende have onder handen neemt. Met een ernstig ziek dier moet soms een urenlange noodrit naar Quito gemaakt worden, omdat een meer frequent bezoek van de veterinair niet te betalen is. Ook de ruimte voor veterinaire doeleinden kan erg verbeterd worden, met dichte kasten, zodat de zon niet op de medicamenten schijnt en meer opvang- en behandelruimte.

AmaZOOnico is afhankelijk van toeristen. Deze komen dagelijks en betalen een klein bedrag aan entreegeld. Soms geven ze ook donaties. Daarnaast krijgt

AmaZOOnico af en toe donaties uit het buitenland. Met dit geld kunnen min of meer de dagelijkse kosten van AmaZOOnico gedekt worden zoals voeding, verzorging dieren en voorlichtingsactiviteiten. De vrijwilligers betalen hun eigen eten, waardoor de kosten minimaal zijn. Voor extra dingen zoals reparaties of andere constructies is het project afhankelijk van de inkomsten van Liana Lodge en voor donaties.

> naar boven

 

Casper (8) scoort 1000 euro voor AmaZOOnico!
Casper uit Bussum maakte afgelopen zomer met zijn ouders een indrukwekkende reis door Ecuador. Ze bezochten onder andere AmaZOOnico. Casper besloot direct te gaan helpen! >>
......................................................................................


Wil je als vrijwilliger aan de slag bij AmaZOOnico?

> Lees het verslag van vrijwilliger
   Githa Hoogendoorn

> Download de vrijwilligersfolder
> Bezoek de website van AmaZOOnico

Cononaca, één van de slingerapen die geboren zijn in het herintroductie project 'Maquisapa Alpa'

Cononaca en Tepa

Ocelot

De doelstellingen van Selva Viva zijn:

 • directe bescherming van het regenwoud
  door het aankopen van regenwoud en door inschakelen van lokale rangers
 • een plek bieden voor ontheemde wilde dieren die uit illegale handel e.d. komen
  door het rehabiliteren en opvangen van wilde dieren in het centrum AmaZOOnico
 • het geven van voorlichting over het regenwoud en de lokale bevolking
  door eco-tourisme, het AmaZOOnico centrum en het beschermde reservaat
 • het bewerkstelligen van duurzaam bosgebruik door de lokale bevolking
  door het werk van lokale en internationale studenten, wetenschappers en eco-toeristen
 • het creeeren van duurzaam, ecologisch verantwoord werk voor de lokale Quichua en Waorani gemeenschap
  door het creeren van banen zoals in de Liana Lodge, het AmaZOOnico centrum en in het SelvaViva reservaat, en het stimuleren van eerlijke handel lokale handwerkproducten zoals geweven hangmatten, houtsnijwerk e.d.

Schooltje

Douwe Bakker

Toekan

Capibara's

Rolstaartbeer
Slingeraap