< Home
• Werkwijze
• Het bestuur
• Jaarverslag
• Contact
• Persinfo


Onze sponsors: 

Think Wild. Act local.

Stichting Wild-live heeft zich ten doel gesteld wilde dieren en hun natuurlijke leefgebieden te helpen beschermen en behouden. Dit gebeurt door lokale projecten in arme landen te steunen die duurzaam samenleven van mensen en wilde dieren bevorderen.

De lokale aanpak werkt
Mensen komen in actie als hun natuurlijke omgeving wordt bedreigd. Ook in arme landen zijn er initiatieven van de lokale bevolking om bedreigde diersoorten te beschermen of het kappen van tropisch regenwoud te stoppen. Deze natuurbeschermers zien de noodzaak, maar het ontbreekt ze vaak aan middelen en geld om structureel iets te kunnen veranderen. Welvarende landen, zoals Nederland, hebben wel middelen en geld. Veel geld. Zeker als je bedenkt hoe weinig er eigenlijk maar nodig is om deze initiatieven van de grond te krijgen.

Met het geld wat hier wordt opgehaald, helpt Stichting Wild-live lokale natuurbeschermers hun projecten te realiseren. Hierdoor wordt niet alleen de natuur beschermd, maar ook direct bijgedragen aan de sociale en economische ontwikkeling in arme landen.
Uw geld wordt dus goed besteed!

> naar boven

 
IMWART heet voortaan Wild-live
Onze koerswijziging betekende ook een naamswijziging.
En daarbij hoort ook een geheel nieuwe 'look'. Zo is er een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. De website is hiervan een mooi voorbeeld.
>>
Waarom Stichting Wild-live steunen?
Redenen genoeg!

• steun aan lokale initiatieven in arme landen.
• bijdrage aan duurzaam natuurbehoud én   ontwikkeling.
• directe band met gedegen  projecten.
• werkt alleen met onbetaalde vrijwillige   medewerkers.
• organiseert lokale activiteiten voor   fondsenwerving en voorlichting.
• werkt volgens de regels en richtlijnen van het   Centraal Bureau Fondsenwerving.
• nagenoeg alle opbrengsten gaan naar het   goede doel