< Home
• Wie wij steunen
Ecuador
• Selva Viva
Roemenië
• Retezat Nat. Park

Senegal
• Moving Birds for Senegal

Thailand
• Wicema

• Kaopratabchang
• Krabok Koo
• Wildlife ambulance
• Gibbon Project Phuket
Zuid-Afrika
• Daktari Bush School & Wildlife Orphanage


Onze sponsors: 

WICEMA (Wildlife Conservation Education & Management)

Sinds 1997 werkt stichting Wild-live nauw samen met de Mahidol Universiteit in Bangkok en de RFD (Royal Forestry Department) van de Thaise overheid. In juni 2002 is deze samenwerking officieel vastgelegd in een zogenaamde Memorandum of Understanding tussen de Mahidol universiteit en de stichting

Met de Mahidol universiteit is het WICEMA project opgezet met als doel het ondersteunen van de RFD met directe hulp op het gebied van het verbeteren van de zorg voor de wilde dieren in de verschillende opvangcentra. Het project staat onder supervisie van Dr. Parntep Ratanakorn en Dr. Rattapan, beide verbonden aan de Faculty of Veterinary Science Mahidol University.

Het einddoel van dit project is het bieden van optimale zorg in alle 22 Wildlife opvangcentra van de RFD en terugplaatsen van zoveel mogelijk dieren in hun natuurlijke leefomgeving. In de centra worden o.a. makaken, gibbons, beren en katachtige zoals tijgers en panters opgevangen.

De zorg begint bij het confisceren en bevrijden van wilde dieren uit gevangenschap en de illegale handel en het plaatsen van de dieren in de opvangcentrum. Ook gewonde wilde dieren komen in de opvangcentra terecht. In de centra volgt een quarantaine periode voor de dieren. Indien mogelijk worden de dieren teruggeplaatst.

De centra worden geleid door parkmanagers van de RFD. De staf voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt gevormd door de lokale bevolking uit de dorpen in de omgeving.

Specialistische hulp op het gebied van dierzorg wordt indien mogelijk geboden door een team van diergeneeskundigen van de Mahidol universiteit.

Naast het helpen bij het opvangen en zorgen voor de wilde dieren in de opvangcentra staat het opleiden van de lokale medewerkers en studenten op het gebied van zorg voor Wilde dieren centraal. Ook een aantal studenten van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft inmiddels stage gelopen op een van de opvangcentra in Thailand. Voorlichting aan de lokale bevolking en bezoekers vindt plaats in de aanwezige bezoekerscentra op de verschillende opvangcentra.

Op de centra is o.a. behoefte aan extra voedingssupplementen, bepaalde medicijnen, en opgeleide dierverzorgers/ dierenartsen. Maar ook aan zaken zoals watervoorziening, communicatie- en voorlichtingsmiddelen.

Twee opvangcentra zijn gekozen als speerpunt. Het apen- en berenopvangcentrum Krabok Koo en het opvangcentrum voor katachtige Khaopratabchang. De centra worden regelmatig bezocht door de speciaal hiervoor in het leven geroepen Wildlife ambulance. De Wildlife ambulance wordt zo mogelijk ook ingezet als er andere wilde dieren in nood zijn. Samen met de RFD worden door een speciaal animal rescue team acties ondernomen om Wilde dieren te bevrijden.

> naar boven

 


Medische verzorging is hoogste prioriteitJo
ng geleerd, oud gedaan
In Thailand worden door scholen vaak excursies georganiseerd. Op vrije dagen of in vakanties trekken studenten vaak gezamenlijk de natuur in. In samenwerking met de Royal Forest Department en WICEMA wordt het beschermen van de natuur en de dieren tijdens de excursie toegelicht. Op deze wijze verkrijgen de studenten inzicht en kennis van mensen die zelf in de praktijk op dit gebied actief zijn. Op de foto poseren studenten, leraren, wildlife rangers van de RFD en WICEMA medewerkers in Kao Yai National Park na een geslaagde workshop over het belang van natuurbehoud.
 
 


Onder houd en verbetering van de opvang.


Indien mogelijk worden herstelde dieren in hun natuurlijke leefgebied teruggeplaatst